Вие сте тук

ПФК "Черно море" Варна

 

  ПФК "Черно море" Варна

     oснован на 3 март 1913 г.

 

 

1909-1910г.                  - Дружество "Спорт"

1910-24.05.1914г.         - Футболистично дружество ''Спортист''

3.03 1913г.                   - създава се Ученическо Туристическо дружество "Галата",

                                        което на 18 май 1913г. се преименува на УТД "Река Тича"   

24.05.1914г.                 - ФД "Спортист" и "Река Тича" се обединяват

                                        под името "Камчия"

1.06.1914 г.                   - Дружеството възтановява името си УТСД "Река Тича"

                                        поради вече съществуваща регистрация.

26.11.1919 г.                 - Спортен клуб "Тича"

1.05.1921г.                   - СК “Гранит” се отделя от колективно членство със

                                       СК “Тича” и  се  преименува на СК “Владислав”. 

23.01.1942г.                 - СК "Диана" (основан 1919г) се обединява с "Тича".

18.02.1945г.                 - обединение със СК "Владислав" в НДГС "Тича-Владислав"

11.05.1947г.                  - "ТВП" след обединение с Тенис-дружество "Приморец"
                                                                                         
1948-1950г.                  - "Ботев" при ДНВ

1950-1951г.                  - "Ботев" при ВМС

1951-1956г.                  - ВМС

1956-1957г.                  - СКНА

1957-1959г.                  - АСК ''Ботев'',  през 1957 ДСО''Ударник'' преминава към клуба.

1959-1969г.                  - АСК ''Черно море'', вследствие сливането между АСК ''Ботев'' и

                                       Физкултурно дружество ''Черно море'', основано през 1957г. след

                                       сливането на Варненските ДСО "Корабостроител" (играещ в "Б"

                                       РФГ) и " Локомотив" (играещ в Зоновата група). Името "Черно

                                       море" остава и след подновяването на самостоятелната

                                       спортна дейност на "Локомотив" и "Корабостроител" (вече

                                       като ДФС) през 1962 г.

1969-1985г.                  - ФСФД "Черно море"

1985-1998г.                  - ФK "Черно море"

от 1998г.                     - ПФK "Черно море

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 години

 

ВОСО