Вие сте тук

ПФК "Левски" София

 

     ПФК "Левски" София

      Основан на  24 май 1914 година

 

 

24.05.1914-25.12.1934г.       - Софийски спортен футболен клуб "Левски".

1919 г.                                    - "Левски", "Скобелев" и "България" се обединяват, като

                                                името остава ''Левски''.

25.12.1934-20.10.1944г.       - Спортен клуб "Левски".

20.10.1944-27.08.1949г.       - Пощенски спортен клуб ''Левски'45'', вследствие

                                               обединението между "Левски" и Пощенски спортен клуб

                                               "150" (бивш ПСК "Принц Кирил", а преди това

                                               "Владислав")

20.09.1949-19.04-1957г.       - ДСО "Динамо",през 1949г. след oбединение с ДСО

                                               "Продоволственик"

19.04.1957-22.01.1969г.       - Физкултурно дружество "Левски"

22.01.1969-21.06.1985г.       - Дружество за физкултура и спорт "Левски-Спартак",

                                               вследствие обединението между "Левски",

                                              "Спартак" София и "Спортист" Кремиковци. С решение на

                                               ЦК на БКП от 21 юни 1985 година футболната секция при

                                               ДФС "Левски-Спартак" e закрита и преустановява своята

                                               дейност.

17.07.1985г.                          - ФК "Витоша" е учреден

17.07.1985-17.11.1989г.       - ФК ''Витоша''

17.11.1989-30.01.1990г.       - ФК "Левски-Спартак"

30.01.1990-06.03.1992г.       - ФК "Левски", ФК "Спартак" София възстановява своята

                                                дейност през 2001

06.03.1992-10.03.1998г.       - Футболен клуб "Левски 1914"

от 10.03.1998г.                     - Професионален футболен клуб "Левски".