Вие сте тук

Клубове

 

Историята на футболните клубове в България е отражение на социално-политическата обстановка. Както след 9то юнският, така и след 9то септемврийският преврати, силните на деня са използвали спортните движения за свои пропагандно-политически цели. Това е бил един от начините за контрол и индоктриниране на активните младежки маси.

След прохождането на българският футбол в краят на първото десетилетие на
миналия век, той получава по-голяма популярност и по-добра организация едва
15-20 години по-късно. След Втората световна война, победата на социализма и налагането на Съветски модел, в България настъпват фундаментални промени в спортните движения. Старите, т.н. буржоазни клубове се обединяват, закриват или преименуват от новата власт. Това е процес, обхващащ всички клубове у нас без изключения. Представянето на някой от сегашните клубове като "стари" и "оригинални", а други, които са имали същата съдба като създадени след 1945 г. е безпринципно и некоректно. Всъщност, "стари" клубове след 1945 г. вече няма. През 1950те започва създаването на Доброволчески спортни организации (ДСО), прикрепени към определени
ведомства. Това са нови спортни организации, които принципно нямат нищо общо с тези от преди 1945 г. Само след смъртта на Сталин и свалянето на култа към личността му (1956 г.), на българските клубове им е позволено да търсят корените си в клубове от предвоенните години, като практически всеки клуб се обявява за наследник (или правоприемник). Освен това, ведомственопроизводствената система е изоставена през 1957 година, всички ДСО са закрити и на тяхно място се появяват Държавни Физкултурни Сдружения (ДФС). По това време се появяват по-ранни дати на
основаване на клубове от първата половина на 20ти век, които без изключения могат да се нарекат символични. След вълна от нови обединения през 1960те, в справочниците масово се появяват нови дати на основаване , в съответствие с тези обединения, но клубовете правоприемницизапазват успехите на предшествениците си.

Тук ще пресъздадем историята на част от футболните клубове с всичките им обединения, разцепления и наименувания , така както са били през годините, запазвайки пълното си уважение към всеки от тях.

От авторите