Вие сте тук

ПФК "Черно море" Варна

 

ПФК "Черно море" Варна

oснован на 3 март 1913 г.

 

 

1909-1910г.                   - Дружество "Спорт"

1910-24.05.1914г.         - Футболистично дружество ''Спортист''

3 март 1913г.              - създава се Туристическо спортно дружество "Галата",

                                         което на 18 май 1913г. се преименува на TСД "Река Тича"   

24.05.1914г.                   - юни 1914г. -  ФД "Спортист" и "Река Тича" се обединяват

                                          под името "Камчия".
                                                   
юни 1914-21.01.1919г. - Дружеството възтановява името си ТСД "Река Тича"

                                         поради вече съществуваща регистрация.

21.01.1919-18.02.1945г. - СК "Тича".

1 май 1921г.                    - СК “Гранит” се отделя от колективно членство със

                                            СК “Тича” и  се  преименува на СК “Владислав”. 

1942г.                               - СК "Диана" (основан 1919г) се обединява с "Тича".

18.02.1945г.                     - обединение със СК "Владислав" в "Тича-Владислав '45"

1947-1948г.                      - "ТВП '47" след обединение с Тенис-дружество "Приморец"
                                                                                         
1948-1950г.                      - "Ботев" при ДНВ

1950-1951г.                      - "Ботев" при ВМС

1951-1956г.                      - ВМС

1956-1957г.                      - СКНА

1957-1959г.                      - АСК ''Ботев'',  през 1957 ДСО''Ударник'' преминава към клуба.

1959-1969г.                      - АСК ''Черно море'', вследствие сливането между АСК ''Ботев'' и
                                           Физкултурно дружество ''Черно море''(основано 1957г.)

1969-1985г.                      - ФСФД "Черно море"

1985-1998г.                      - ФK "Черно море"

от 1998г.                        - ПФK "Черно море"